Strona główna    Ogłoszenia    Grupy    Sakramenty    Liturgia    O parafii     Multimedia    Linki   Cmentarz     Kontakt

Grupy

Grupy duszpasterskie działające przy parafii:

- Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna

Zgodnie ze wskazaniami Kościoła, zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w Katechizmie Kościoła Katolickiego i wielu innych dokumentach, w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną. Stanowią one organ doradczy proboszcza i są miejscem zaangażowania się wiernych świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła. 

- Ministranci 

Szczególną wspólnotą w życiu każdej parafii jest Służba Liturgiczna, której głównym zadaniem jest pomoc kapłanowi w godnym i uroczystym sprawowaniu liturgii ku czci Pana Boga, ale i ku pożytkowi wiernych. Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 10:00 po uprzednim ogłoszeniu księdza wikariusza.

Opiekunem wspólnoty ministrantów starszych, młodszych i kandydatów jest ks. Patryk Wendeker.

- Schola dziecięca i młodzieżowa

Opiekunem scholi dziecięcej i młodzieżowej jest p. Małgorzata Rombel.

- Duszpasterstwo Młodzieży ze szkół średnich i starszej

- Duszpasterstwo Młodzieży bierzmowanej

- Wspólnota Żywego Różańca

- Parafialny Zespół Caritas

Celem Zespołu jest zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb najbardziej potrzebujących parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Szczegółowe zadania i normy dotyczące PZC określa Statut. 

Opiekunem PZC jest ks. proboszcz Wieńczysław Nowak

- Krąg biblijny

Celem grupy biblijnej jest dzielenie się Słowem Bożym, wnikanie w tajniki Pisma Świętego jako podstawowego źródła naszej katolickiej wiary.

Opiekunem kręgu biblijnego jest ks. Patryk Wendeker

 


Wydrukuj tekst...


Osób online: 1stat4u